INHOUDSOPGAWE:

Mom.me En SodaStream Power Giveaway
Mom.me En SodaStream Power Giveaway

Video: Mom.me En SodaStream Power Giveaway

Video: Mom.me En SodaStream Power Giveaway
Video: SodaStream POWER - How To Use 2023, Desember
Anonim

AMPTELIKE REËLS

GEEN AANKOOP NODIG NIE. 'N AANKOOP SAL NIE U KANS OP WEN VERBETER NIE

BESKRYWING VAN BEVORDERING: Die kos op Facebook-blad se Sodastream Power Giveaway (die " Sweepstakes") begin op of ongeveer 14 Februarie 2016 om 12:00 Oostelike Tyd (" ET") en eindig op 21 Februarie 2016 om 23:59 uur ET (die" BevorderingstydperkAan die einde van die Promosietydperk sal 'n ewekansige tekening gedoen word uit alle inskrywings wat gedurende die Promosietydperk ontvang is om een (1) Grand Prize-wenner te kies, soos hieronder uiteengesit. Inskrywing in die Sweepstakes beteken nie toegang tot enige ander promosie, wedstryd of loting. Deur deel te neem aan die Sweepstakes, aanvaar elke deelnemer onvoorwaardelik om hierdie amptelike reëls en die besluite van Whalerock Digital Media, LLC, San Vicente Boulevard 750, 900W, Wes-Hollywood, na te kom en daaraan te voldoen., CA 90069 (" Borg"), wat in alle opsigte finaal en bindend sal wees.

GESKIKTHEID: Slegs wettige Amerikaanse inwoners van die kontinentale Verenigde State en die Distrik Columbia wat agtien (18) jaar oud of ouer is tydens die inskrywing, kan in aanmerking kom. Beamptes, direkteure en werknemers van Sponsor en sy moeder, filiale, filiale, verspreiders, kleinhandelaars, verkoopsverteenwoordigers, advertensie- en promosie-agentskappe (al sulke individue en entiteite waarna gesamentlik verwys word, die " Promosie-entiteite"), en elkeen van hul familielede en / of mense wat in dieselfde huishouding woon NIE in aanmerking kom om in die Sweepstakes in te skryf of om 'n prys te wen nie. Hierdie Sweepstakes is nietig waar dit verbode is. Hierdie Sweepstakes word geensins geborg, onderskryf of geadministreer deur Deelnemers verskaf inligting aan die Borg en nie aan Facebook nie. Facebook word hiermee vrygestel van enige aanspreeklikheid wat verband hou met hierdie Sweepstakes.

HOE OM IN TE SKRYF: Besoek die webwerf (die " Webwerf"), lewer kommentaar op die Sweepstakes-boodskap en" like "die Sweepstakes-boodskap. Deelnemers mag, maar hoef nie, die inskrywingsvorm te gebruik om die Food op Facebook-bladsy te" like ". Na voltooiing van die inskrywingsmetode sal u ontvang een (1) inskrywing in die Sweepstakes. Beperk een (1) inskrywing per persoon, Facebook-rekening en / of e-posadres. Alle inskrywings moet teen die einde van die Promosietydperk ontvang word om deel te neem. Die databasisklok van die webwerf is die amptelike tydhouer vir hierdie Sweepstakes. Alle vereiste inligting op die inskrywingsvorm moet voltooi word om in te skryf en in aanmerking te kom om te wen. Bewys van die invoer van inligting op die webwerf word nie as bewys van aflewering of ontvangs deur sodanige inskrywing beskou nie. Sponsor kan derdeparty-verskaffers van toepassings en ander verskaffers betrek om sekere aspekte van die Sweepstakes te administreer, insluitend die aanlyn versameling van inskrywingsinligting sonder beperking. Sodanige derde partye sal u persoonlik identifiseerbare inligting aan Borg verskaf, behalwe soos hierin uiteengesit, sal sulke inligting gebruik in ooreenstemming met sy aanlyn-privaatheidsbeleid, geleë op https://mom.me/privacy-policy/, en sodanige derde partye mag gebruik ook u inligting vir hul eie onafhanklike doeleindes in ooreenstemming met hul eie onafhanklike privaatheidspraktyke. Borg is nie verantwoordelik vir die stoor of enige gebruik van u inskrywingsinligting deur sulke derde partye nie.

Inskrywing moet slegs op die webwerf deur die deelnemer gedoen word. Inskrywings wat deur enige ander individu of enige entiteit gedoen word, en / of afkomstig is van enige ander webwerf of e-posadres, insluitend maar nie beperk tot kennisgewing van inskrywings vir kommersiële lotings en / of toegang tot dienswerwe nie, word ongeldig verklaar en gediskwalifiseer vir hierdie lotings. Om met die inskrywingsproses of die werking van die Sweepstakes te peuter, insluitend maar nie beperk tot die gebruik van enige toestel om die inskrywingsproses te outomatiseer nie, is verbode en enige inskrywings wat deur die Borg geag word, na goeddunke, op hierdie manier ingedien te word, sal nietig wees. Indien 'n geskil oor die identiteit van die persoon wat 'n inskrywing ingedien het nie tot bevrediging van die borg opgelos kan word nie, sal die betrokke inskrywing nie in aanmerking kom nie. Die Promosie-entiteite is nie verantwoordelik vir verkeerde of onakkurate inskrywingsinligting nie, hetsy deur internetgebruikers, of deur enige toerusting of programmering wat verband hou met of gebruik word in die Sweepstakes, of enige tegniese of menslike fout wat mag voorkom in die verwerking van die inskrywings in die Sweepstakes. Die Promosie-entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige foute, versuim, onderbreking, skrap, diefstal of vernietiging, of ongemagtigde toegang tot, of wysiging van inskrywings nie.

KEURING EN KENNISGEWING VAN WENNER: Na afloop van die promosietydperk sal een (1) grootpryswenner gekies word in 'n ewekansige tekening wat deur die borg gedoen word uit alle inskrywings wat gedurende die promosietydperk ontvang word. Elke potensiële pryswenner sal telefonies en / of per e-pos en / of e-pos in kennis gestel word deur gebruik te maak van die kontakinligting wat tydens die inskrywing verstrek is. Borg is nie aanspreeklik vir enige wenner-kennisgewing wat om enige rede verlore gaan, onderskep of nie deur 'n potensiële wenner ontvang word nie. As 'n potensiële pryswenner ten spyte van redelike pogings nie binne twee (2) dae na die eerste kennisgewingpoging reageer nie, of as 'n prys- of pryskennisgewing as onopgeëis of onlewerbaar aan sodanige potensiële pryswenner terugbesorg word, sal sodanige potensiële pryswenner verbeur die toepaslike prys en 'n alternatiewe pryswenner kan gekies word. As daar gevind word dat enige potensiële pryswenner nie in aanmerking kom nie, of as hy of sy nie hierdie amptelike reëls nagekom het nie of die toepaslike prys om die een of ander rede van die hand wys, sal sodanige potensiële pryswenner gediskwalifiseer word en kan 'n alternatiewe wenner gekies word. Die borg kan agtereenvolgens poog om tot twee (2) potensiële pryswenners te kontak in ooreenstemming met sodanige prosedure, en indien daar nog geen bevestigde pryswenner is nie, indien die pogings aangewend is, indien enige, kan die toepaslike prys ontwyk.

PRYSE / ODDS: Een (1) groot prys is beskikbaar. Die groot prys bestaan uit: een (1) Sodastream Power. Die benaderde winkelwaarde (" ARV") van die groot prys is Honderd Nege-en-veertig dollar en Nege-en-negentig sent ($ 149,99).

Die werklike kans om te wen hang af van die aantal in aanmerking komende inskrywings wat gedurende die Promosietydperk ontvang is

ALGEMENE PRYSVOORWAARDES: Geen kontant-alternatief of vervanging van pryse word toegelaat nie, behalwe dat Sponsor die reg voorbehou om na eie goeddunke pryse van soortgelyke waarde te vervang indien enige prys wat gelys is, om die een of ander rede, nie beskikbaar is nie. Pryse word slegs toegeken indien die potensiële pryswenner hierdie amptelike reëls ten volle nakom. Al die gedeeltes van die prys (s) is nie toewysbaar nie en nie oordraagbaar nie. Enige pryse in die verkooppunt, aanlyn-, televisie- en gedrukte advertensies, promosieverpakkings en ander Sweepstakes-materiaal is slegs ter illustrasie. Alle besonderhede en ander beperkings van die prys (e) wat nie in hierdie amptelike reëls gespesifiseer word nie, sal na goeddunke deur die Borg bepaal word. Elke pryswenner is alleen verantwoordelik vir alle federale, staats- en / of plaaslike belasting, en die gevolge daarvan vir verslagdoening, en vir enige ander fooie of koste verbonde aan die toepaslike prys. Daar kan van die potensiële wenner vereis word om 'n beëdigde verklaring van geskiktheid, 'n vrystelling van aanspreeklikheid, 'n prysaanvaardings- en vrystellingsvorm uit te voer, en (indien die stel van sodanige voorwaarde wettig is) 'n publisiteitsvrystelling (gesamentlik PryseisdokumenteAs 'n potensiële wenner (of, in die geval van 'n minderjarige, die ouer of wettige voog van sodanige minderjarige wenner) versuim of weier om alle prysaansoekdokumente binne tien (10) dae na prysverklaring te onderteken en terug te stuur, kan die wenner gediskwalifiseer en 'n alternatiewe wenner kan gekies word. As die borg dit verkies, kan die Grand Prize-wenner vereis word om 'n vertroulike agtergrondtoets te onderwerp om die geskiktheid te bevestig en te verseker dat die gebruik van die Grand Prize-wenner nie die borg in die openbare aansien sal bring nie., minagting, skandaal of bespotting of nadelige nadruk op die borg, soos bepaal deur die borg na goeddunke. As die grootpryswenner nie die vertroulike agtergrondtoets slaag nie, word die groot prys in sy geheel verbeur.

skaam ma-ouerskap
skaam ma-ouerskap

7 dinge wat net skaam mammas van ouerskap weet

twee vriendinne wat mekaar geheime vertel
twee vriendinne wat mekaar geheime vertel

5 tekens dat jy 'n 'Geriatriese duisendjarige' is (ja, dit is iets!)

Borg gee geen waarborge nie, en maak hiermee enige en alle waarborge, uitdruklik of stilswyend, van toepassing op enige prys wat in verband met die Sweepstakes aangebied word. SONDER BEPERKING VAN DIE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE, WORD SULKE PRYSE "AS IS" VERSKAF SONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, ALS UITDRUKKLIK OF IMPLIKAAT, EN BESONDER HIERDIE ALLE SULKE WAARBORGE, INSLUITEND, MAAR NIE, BEPAAL VIR MEE BESONDERDE DOEL EN / OF NIE-OORTREDING.

ALGEMENE AANSPREEKLIKHEID / VRYSTELLING: Die aanvaarding van 'n prys is die toestemming van die wenner (of enige ouer of wettige voog van die wenner) vir die Promosie-entiteite om die naam, foto, beeld, stem, biografiese inligting, verklarings en adres (stad en staat) van die wenner vir advertensie- en / of publisiteitsdoeleindes te gebruik. wêreldwyd en in alle vorme van media wat nou bekend of hierna bestaan, tot in ewigheid, sonder verdere vergoeding. Deelnemers stem in dat die Promosie-entiteite (A) nie verantwoordelik is of aanspreeklik is vir, en hiermee vrygestel word van, enige en alle koste, beserings, verliese of skadevergoeding van enige aard nie, insluitend, sonder beperking, dood en liggaamlike besering, geheel en al verskuldig. of gedeeltelik, direk of indirek, tot deelname aan die Sweepstakes of enige Sweepstakes-verwante aktiwiteit, of uit die aanvaarding, ontvangs, besit en / of gebruik of misbruik van enige prys van deelnemers, en (B) het geen waarborg, voorstelling gemaak nie of waarborg uitdruklik of stilswyend, in werklikheid of in die wet, met betrekking tot enige prys, insluitend, sonder beperking, tot sodanige prys se kwaliteit of geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Sponsor aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade aan 'n deelnemer, of enige ander persoon, se rekenaarstelsel wat veroorsaak word deur toegang tot die webwerf of andersins deel te neem aan die Sweepstakes, of vir enige rekenaarstelsel, telefoonlyn, hardeware, sagteware of programmefoute, of ander foute, mislukkings, vertraagde rekenaaruitsendings of netwerkverbindings van menslike of tegniese aard. Sonder om die algemeenheid van die voorafgaande te beperk, is Sponsor nie verantwoordelik vir onvolledige, onleesbare, verkeerde aanwysings, verkeerde druk, laat, verlore, beskadigde, gesteelde of posgeldige kennisgewings nie; of vir verlore, onderbroke, ontoeganklike of onbeskikbare netwerke, bedieners, satelliete, internetdiensverskaffers, webwerwe of ander verbindings; of vir verkeerde kommunikasie, mislukte, deurmekaar, deurmekaar, vertraagde of verkeerde aanstuur van rekenaar-, telefoon- of kabeluitsendings; of vir tegniese foute, mislukkings, probleme of ander foute van enige aard of aard; of vir die verkeerde of onakkurate vaslegging van inligting, of die versuim om enige inligting vas te lê. Sponsor behou die reg voor om volgens individuele diskresie enige persoon wat met die inskrywingsproses of die werking van die Sweepstakes of die webwerf peuter, te diskwalifiseer, om in stryd met hierdie amptelike reëls op te tree, of om onsportief of ontwrigtende wyse, of met die doel om die wettige werking van die Sweepstakes te ontwrig of te ondermyn, of om enige ander persoon te vererg, misbruik, dreig of teister, en Sponsor behou die reg voor om sodanige persoon tot die volle mate skadevergoeding en ander remedies te vra. toegelaat deur die wet. Geen meganiese weergawe, onleesbare, onvolledige, vervalste, sagteware-gegenereerde of ander outomatiese meervoudige inskrywings word aanvaar nie. Sponsor behou die reg voor om die Sweepstakes te verander, uit te brei, op te skort of te beëindig as dit volgens sy goeddunke bepaal dat die Sweepstakes tegnies benadeel of korrup is of dat bedrog of tegniese probleme, mislukkings of wanfunksies of ander oorsake buite die borg se beheer vernietig is. of die integriteit, administrasie, sekuriteit, behoorlike spel en / of uitvoerbaarheid van die Sweepstakes soos hierin beoog, ernstig ondermyn word of tot 'n mate benadeel word. In die geval dat 'n onvoldoende aantal in aanmerking kom inskrywings ontvang word en / of borg verhinder word om pryse toe te ken of voort te gaan met die Sweepstakes soos hierin beoog deur enige gebeurtenis buite sy beheer, insluitend maar nie beperk tot brand, vloed, natuurlike of mensgemaakte epidemie gesondheid van ander middele, aardbewing, ontploffing, arbeidsgeskil of staking, optrede van God of openbare vyand, mislukking van satelliet- of toerusting, oproer of burgerlike versteuring, terroristebedreiging of aktiwiteit, oorlog (verklaar of onverklaard) of enige federale staat of plaaslike regering wet, bevel of regulasie, openbare gesondheidskrisis, bevel van enige hof of jurisdiksie, of ander oorsaak wat nie redelikerwys binne die borg se beheer is nie (elk 'n Oormag'n gebeurtenis of gebeurtenis), onderworpe aan enige regeringsgoedkeuring wat nodig mag wees, het die Borg die reg om die lotings te verander, op te skort, uit te brei of te beëindig. As die lotings voor die aangewese einddatum beëindig word, sal die borg (indien moontlik) kies die wenner in 'n ewekansige trekking uit alle in aanmerking komende, nie-verdagte inskrywings wat ontvang is op die datum van die byeenkoms wat aanleiding gee tot die beëindiging. Insluiting by sodanige trekking is onder alle omstandighede die enigste en uitsluitlike oplossing vir elke deelnemer. Slegs die tipe en hoeveelheid pryse wat in hierdie amptelike reëls beskryf word, sal toegeken word. Hierdie amptelike reëls kan op geen manier gewysig of gewysig word nie, behalwe in 'n geskrewe dokument wat volgens die wet deur 'n behoorlik gemagtigde verteenwoordiger van die borg uitgereik is. Die ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van hierdie reëls het geen invloed op die geldigheid of afdwingbaarheid van enige ander bepaling nie. Indien daar bepaal word dat enige bepaling ongeldig of andersins afdwingbaar is, of onwettig, sal hierdie reëls andersins van krag bly en word dit uitgelê volgens hul bepalings asof die ongeldige of onwettige bepaling nie hierin vervat is nie.

REGERENDE WET / JURISDIKSIE: ALLE KWESSIES EN VRAE BETREFFENDE DIE KONSTRUKSIE, GELDIGHEID, INTERPRETASIE EN UITVOERBAARHEID VAN HIERDIE AMPTELIKE REËLS OF DIE REGTE EN VERPLIGTINGE VAN INSKRYWERS OF SPONSOR IN KONNEKSIE MET DIE SWEEPSTAKES, MOET BEHEER WORD VOLGENS WETTELIK EN VOLGENS DIE WETGEVING INGEVOLGE DIE WETGEVING VAN UITWERKING OP ENIGE KEUSE WET VAN BETREFFING VAN WETREËLS OF BEPALINGS WAT DIE TOEPASSING VAN ENIGE ANDER STAATSWETTE SAL VEROORSAAK.

ARBITRASIEBEPALING: Deur deel te neem aan hierdie Sweepstakes, stem elke deelnemer (en enige ouer of wettige voog van enige minderjarige deelnemer) in dat alle geskille wat die deelnemer mag hê met, of eise wat deelnemer mag hê, teen die Promosie-entiteite rakende, voortspruitend uit of verbonde is aan enige manier met (i) die lotings, (ii) die toekenning of verlossing van enige prys, en / of (iii) die bepaling van die omvang of die toepaslikheid van hierdie ooreenkoms om te arbitreer, sal individueel en uitsluitlik opgelos word deur finale en bindende arbitrasie toegepas deur die Nasionale Arbitrasieforum (die " Forum") en uitgevoer voor 'n enigste arbiter ingevolge die prosedurekode wat deur die Forum ingestel is. Die arbitrasie sal gehou word op 'n plek wat deur die Forum ingevolge die prosedurekode bepaal word, of op 'n ander plek as wat onderling deur die deelnemer en borg. Die beslissing van die arbiter word beheer deur die bepalings en voorwaardes van hierdie amptelike reëls en enige van die ander ooreenkomste waarna die betrokke deelnemer in verband met die lotings aangegaan het. Hier is geen magtiging vir enige eise teen arbitrasie kan op 'n klas- of verteenwoordigende basis geskied; arbitrasie kan slegs die individuele eise van die deelnemer en / of die borg beslis en die arbiter mag nie die eise van ander persone of partye wat op dieselfde wyse geleë is, konsolideer of daarby aansluit nie. Die arbiter is nie bevoeg om bestraf skadevergoeding teen die deelnemer of borg. Vir meer inligting oor die Forum en / of die Forum se prosedurekode, versoek besoek hul webwerf by www.arb-forum.com. As enige deel van hierdie arbitrasiebepaling ongeldig of andersins onafdwingbaar of onwettig geag word, bly die balans van hierdie arbitrasiebepaling van krag en word dit uitgelê in ooreenstemming met die bepalings daarvan asof die ongeldige of onwettige bepaling nie hierin vervat is nie.

WENNERSLYS / AMPTELIKE REËLS: Om 'n afskrif van enige wettige vereiste wennerslys te bekom, stuur 'n koevert met eie adres na: The Food op die Facebook-bladsy Sodastream Power Sweepstakes Winners List, h / v Whalerock Digital Media, LLC, San Vicente Boulevard 750, 900W, West Hollywood, CA 90069. Al sulke versoeke moet binne ses (6) weke na die einde van die Promosietydperk ontvang word. Hierdie amptelike reëls sal tydens die promosietydperk op die webwerf geplaas word.

© 2016 Whalerock Industries. Alle regte voorbehou.

Aanbeveel: