Amptelike Reëls: Opname Giveaway Sweepstakes
Amptelike Reëls: Opname Giveaway Sweepstakes

Video: Amptelike Reëls: Opname Giveaway Sweepstakes

Video: Amptelike Reëls: Opname Giveaway Sweepstakes
Video: HOW TO PICK A WINNER ON INSTAGRAM GIVEAWAY: Free Random Winner Picker for Comment & Story Entries! 2023, September
Anonim

AMPTELIKE REËLS

GEEN AANKOOP NODIG NIE. 'N AANKOOP SAL NIE U KANS OP WEN VERBETER NIE.

PROMOSIEBESKRYWING: Die 2014 SurveyMonkey Amazon Giftcard Giveaway Sweepstakes (die "Sweepstakes") begin op of ongeveer 10 September 2014 om 09:00 Pacific Time ("PT") en eindig op 17 September 2014 om 23:59 nm. PT (die "Promosietydperk"). Aan die einde van die promosietydperk sal 'n ewekansige tekening gedoen word uit alle inskrywings wat gedurende die promosietydperk ontvang is om vyf (5) grootpryswenners te kies, soos hieronder uiteengesit. Inskrywing in die Sweepstakes beteken nie toegang tot enige ander promosie, wedstryd of loting nie. Deur aan die Sweepstakes deel te neem, aanvaar en stem elke deelnemer onvoorwaardelik in om hierdie amptelike reëls en die besluite van BermanBraun Interactive, LLC d / b / a Whalerock Industries, 2900 West Olympic Boulevard, Derde verdieping, Santa Monica, CA 90404, na te kom en daarby te hou. (“Borg”), wat in alle opsigte finaal en bindend sal wees.

GESKIKTIGHEID: Slegs wettige inwoners van die VSA in die vyftig (50) Verenigde State en die Distrik van Columbia wat agtien (18) jaar oud of ouer is tydens die inskrywing, kom in aanmerking. Beamptes, direkteure en werknemers van Sponsor en sy moeder, filiale, filiale, verspreiders, kleinhandelaars, verkoopsverteenwoordigers, advertensie- en promosie-agentskappe (al sulke individue en entiteite waarna gesamentlik verwys word, die "Promosie-entiteite"), en elkeen van hul onmiddellike familielede en / of mense wat in dieselfde huishouding woon NIE in aanmerking kom om in die Sweepstakes in te skryf of 'n prys te wen nie. Hierdie lotings is ongeldig waar dit verbode is. Hierdie lotings word geensins geborg, onderskryf of geadministreer deur of geassosieer met SurveyMonkey nie. Deelnemers gee inligting aan Sponsor en SurveyMonkey.

HOE OM IN TE SKRYF:

Om in te skryf, besoek die skakel na die opname op SurveyMonkey wat in 'n e-pos van (die "Webwerf") voorsien word, voltooi en stuur die opname in. Na voltooiing en inhandiging van die opname ontvang u een (1) inskrywing in die Sweepstakes. Beperk een (1) inskrywing per persoon en / of e-posadres. Alle inskrywings moet teen die einde van die Promosietydperk ontvang word om deel te neem. Die databasisklok van die webwerf sal die amptelike tydhouer vir hierdie Sweepstakes wees. Alle vereiste inligting op die inskrywingsvorm moet voltooi word om in te skryf en in aanmerking te kom om te wen. Bewys van die invoer van inligting op die webwerf word nie as bewys van aflewering of ontvangs deur sodanige inskrywing beskou nie. Sponsor kan derdeparty-verskaffers van toepassings en ander verskaffers betrek om sekere aspekte van die Sweepstakes te administreer, insluitend die aanlyn versameling van toegangsinligting sonder beperking. Sodanige derde partye sal u persoonlik identifiseerbare inligting aan Borg verskaf, behalwe soos hierin uiteengesit, sal sulke inligting gebruik in ooreenstemming met sy aanlyn-privaatheidsbeleid, geleë op https://mom.me/privacy-policy/, en sodanige derde partye mag gebruik ook u inligting vir hul eie onafhanklike doeleindes in ooreenstemming met hul eie onafhanklike privaatheidspraktyke. Borg is nie verantwoordelik vir die bewaring of gebruik van u inskrywingsinligting deur sulke derde partye nie.

Inskrywing moet slegs op die webwerf deur die deelnemer gedoen word. Inskrywings wat deur enige ander individu of enige entiteit gedoen word, en / of afkomstig is van enige ander webwerf of e-posadres, insluitend maar nie beperk nie tot die kennisgewing van kommersiële lotings en / of toegang tot dienswerwe, word ongeldig verklaar en gediskwalifiseer vir hierdie Sweepstakes. Om met die inskrywingsproses of die werking van die Sweepstakes te peuter, insluitend maar nie beperk tot die gebruik van enige toestel om die inskrywingsproses te outomatiseer nie, is verbode en enige inskrywings wat deur die Borg, na goeddunke, op hierdie manier ingedien word, sal ingedien word nietig wees. In die geval dat 'n geskil rakende die identiteit van die persoon wat werklik 'n inskrywing ingedien het, nie tot bevrediging van die borg opgelos kan word nie, sal die betrokke inskrywing nie in aanmerking kom nie. Die Promosie-entiteite is nie verantwoordelik vir verkeerde of onakkurate inskrywingsinligting nie, hetsy veroorsaak deur internetgebruikers, of deur enige toerusting of programmering wat verband hou met of gebruik word in die Sweepstakes, of deur enige tegniese of menslike foute wat mag voorkom in die verwerking van die inskrywings in die Sweepstakes. Die Promosie-entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige foute, versuim, onderbreking, skrap, diefstal of vernietiging, of ongemagtigde toegang tot of verandering van inskrywings nie.

KEURING EN KENNISGEWING VAN WENNER: Na die promosietydperk sal vyf (5) grootpryswenners gekies word in 'n ewekansige tekening wat deur die borg gedoen word uit alle inskrywings wat in aanmerking kom gedurende die promosietydperk. Elke potensiële pryswenner sal telefonies en / of per e-pos en / of e-pos in kennis gestel word deur gebruik te maak van die kontakinligting wat tydens die inskrywing verstrek is. Borg is nie aanspreeklik vir enige wenner-kennisgewing wat om enige rede verlore gaan, onderskep of nie deur 'n potensiële wenner ontvang word nie. As 'n potensiële pryswenner ten spyte van redelike pogings nie binne twee (2) dae na die eerste kennisgewingpoging reageer nie, of as 'n prys- of pryskennisgewing as onopgeëis of onlewerbaar aan sodanige potensiële pryswenner terugbesorg word, sal sodanige potensiële pryswenner verbeur die toepaslike prys en 'n alternatiewe pryswenner kan gekies word. As daar bevind word dat 'n potensiële pryswenner nie in aanmerking kom nie, of as hy of sy nie hierdie amptelike reëls nagekom het nie of om die een of ander rede die toepaslike prys van die hand wys, sal sodanige potensiële pryswenner gediskwalifiseer word en kan 'n alternatiewe wenner gekies word. Die borg kan agtereenvolgens probeer om tot twee (2) potensiële pryswenners te kontak volgens hierdie prosedure, en indien daar nog geen bevestigde pryswenner is nie, kan die toepaslike prys, indien enige, nie ontsien word nie.

PRYSE / ODDS: Vyf (5) groot pryse is beskikbaar. Elke groot prys bestaan uit een (1) honderd dollar ($ 100,00) Amazon-geskenkkaart. Die geskatte kleinhandelswaarde (“ARV”) van elke groot prys is honderd dollar ($ 100,00).

Die werklike kans om te wen hang af van die aantal in aanmerking komende inskrywings wat gedurende die Promosietydperk ontvang is.

BURSTkindtandeborsels
BURSTkindtandeborsels

Die nuwe BURSTkids Sonic-tandeborsel was die sleutel tot die redding van my kinders se tande

drie kinders in ouderdom
drie kinders in ouderdom

Ek het 3 kinders rug aan rug gehad en dit was die beste ding ooit

ALGEMENE PRYSVOORWAARDES: Geen kontant-alternatief of vervanging van pryse word toegelaat nie, behalwe dat die borg die reg voorbehou om na goeddunke pryse te vervang

vergelykbare waarde as enige prys wat gelys is, om een of ander rede, nie geheel of gedeeltelik beskikbaar is nie. Pryse word slegs toegeken indien die potensiële pryswenner hierdie amptelike reëls ten volle nakom. Al die gedeeltes van die prys (s) is nie toewysbaar nie en nie oordraagbaar nie. Enige pryse in die verkooppunt, aanlyn-, televisie- en gedrukte advertensies, promosieverpakkings en ander Sweepstakes-materiaal is slegs ter illustrasie. Alle besonderhede en ander beperkings van die prys (e) wat nie in hierdie amptelike reëls gespesifiseer word nie, sal na goeddunke deur die Borg bepaal word. Elke pryswenner is alleen verantwoordelik vir alle federale, staats- en / of plaaslike belasting, en die gevolge daarvan vir verslagdoening, en vir enige ander fooie of koste verbonde aan die toepaslike prys. Daar kan van die potensiële pryswenner verwag word om 'n beëdigde verklaring van geskiktheid, 'n vrystelling van aanspreeklikheid, 'n prysaanvaardings- en vrystellingsvorm uit te voer, en (indien die stel van sodanige voorwaarde wettig is) 'n publisiteitsvrystelling (gesamentlik '' prysaansoekdokumente ''). As 'n potensiële wenner (of, in die geval van 'n minderjarige, die ouer of wettige voog van sodanige minderjarige wenner) nie binne tien (10) dae na die kennisgewing van die prys die prysaansoekdokumente onderteken en terugstuur nie, kan die wenner gediskwalifiseer word en 'n alternatiewe wenner kan gekies word. As die borg dit verkies, kan die Grand Prize-wenner en sy / haar gas vereis word om 'n vertroulike agtergrondtoets te onderwerp om die geskiktheid te bevestig en te help verseker dat die gebruik van die Grand Prize-wenner nie die borg in die openbare minagting, minagting, skandaal sal bring nie. of bespot of bespiegel ongunstig op die Borg, soos bepaal deur die Borg na goeddunke. As die Grand Prize-wenner nie die vertroulike agtergrondtoets slaag nie, word die Grand Prize in sy geheel verbeur.

Borg gee geen waarborge nie, en maak hiermee enige en alle waarborge, uitdruklik of stilswyend, van toepassing op enige prys wat in verband met die Sweepstakes aangebied word. SONDER BEPERKING VAN DIE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE, WORD SULKE PRYSE "AS IS" VERSKAF SONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, ALS UITDRUKKLIK OF IMPLISIEF, EN BESONDERHEID VOORAF ALLE SULKE WAARBORGE, INSLUITEND, MAAR NIE IMPLIKAAN, IMPLIKAANS BESONDERDE DOEL EN / OF NIE-OORTREDING.

ALGEMENE AANSPREEKLIKHEID / VRYSTELLING: Die aanvaarding van 'n prys is die toestemming van die wenner (of enige ouer of wettige voog van 'n minderjarige wenner) vir die Promosie-entiteite om die naam, foto, beeld, stem, biografiese inligting, verklarings en adres van die wenner te gebruik (stad en staat) vir advertensie- en / of publisiteitsdoeleindes wêreldwyd en in alle vorme van media wat nou bekend of hierna ontwikkel is, tot in ewigheid, sonder verdere vergoeding. Deelnemers stem saam dat die Promosie-entiteite (A) nie verantwoordelik of aanspreeklik is vir, en hiermee vrygestel word van, enige koste, beserings, verliese of skadevergoeding van enige aard nie, insluitend, sonder beperking, dood en liggaamlike besering, geheel en al verskuldig. of gedeeltelik, direk of indirek, tot deelname aan die Sweepstakes of enige Sweepstakes-verwante aktiwiteit, of uit die aanvaarding, ontvangs, besit en / of gebruik of misbruik van deelnemers aan enige prys, en (B) het geen waarborg, voorstelling gemaak nie of waarborg uitdruklik of stilswyend, in werklikheid of in die wet, met betrekking tot enige prys, insluitend, sonder beperking, tot sodanige prys se kwaliteit of geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Borg aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade aan 'n deelnemer, of enige ander persoon, se rekenaarstelsel wat veroorsaak word deur toegang tot die webwerf te verkry of andersins aan die

Sweepstakes, of vir enige rekenaarstelsel, telefoonlyn, hardeware, sagteware of programmefoute, of ander foute, mislukkings, vertraagde rekenaaruitsendings of netwerkverbindings wat van menslike of tegniese aard is. Sonder om die algemeenheid van die voorgaande te beperk, is Borg nie verantwoordelik vir onvolledige, onleesbare, verkeerde aanwysings, verkeerde druk, laat, verlore, beskadigde, gesteelde of posgeldige prys kennisgewings nie; of vir verlore, onderbroke, ontoeganklike of onbeskikbare netwerke, bedieners, satelliete, internetdiensverskaffers, webwerwe of ander verbindings; of vir verkeerde kommunikasie, mislukte, deurmekaar, deurmekaar, vertraagde of verkeerde aanstuur van rekenaar-, telefoon- of kabeluitsendings; of vir tegniese foute, mislukkings, probleme of ander foute van enige aard of aard; of vir die verkeerde of onakkurate vaslegging van inligting, of die versuim om enige inligting vas te lê. Sponsor behou die reg voor om volgens individuele diskresie enige persoon wat met die inskrywingsproses of die werking van die Sweepstakes of die webwerf peuter, te diskwalifiseer, om in stryd met hierdie amptelike reëls op te tree, of om onsportief of ontwrigtende wyse, of met die doel om die wettige werking van die Sweepstakes te ontwrig of te ondermyn, of om enige ander persoon te vererg, misbruik, te dreig of teister, en Sponsor behou die reg voor om sodanige persoon tot die volle mate skadevergoeding en ander remedies te vra. toegelaat deur die wet. Geen meganiese weergawe, onleesbare, onvolledige, vervalste, sagteware-gegenereerde of ander outomatiese inskrywings word aanvaar nie. Sponsor behou die reg voor om die Sweepstakes te wysig, uit te brei, op te skort of te beëindig as dit volgens sy goeddunke bepaal dat die Sweepstakes tegnies benadeel of korrup is of dat bedrog of tegniese probleme, mislukkings of wanfunksies of ander oorsake buite die borg se beheer vernietig het. of die integriteit, administrasie, sekuriteit, behoorlike spel en / of uitvoerbaarheid van die Sweepstakes soos hierin beoog, ernstig ondermyn word of tot 'n mate benadeel word. In die geval dat 'n onvoldoende aantal in aanmerking kom inskrywings ontvang word en / of borg verhinder word om pryse toe te ken of voort te gaan met die Sweepstakes soos hierin beoog deur enige gebeurtenis buite sy beheer, insluitend maar nie beperk tot brand, vloed, natuurlike of mensgemaakte epidemie gesondheid van ander middele, aardbewing, ontploffing, arbeidsgeskil of staking, optrede van God of openbare vyand, mislukking van satelliet- of toerusting, oproer of burgerlike versteuring, terroristebedreiging of aktiwiteit, oorlog (verklaar of onverklaard) of enige federale staat of plaaslike regering wet, bevel of regulasie, openbare gesondheidskrisis, bevel van enige hof of jurisdiksie, of ander oorsaak wat nie redelikerwys binne die borg se beheer is nie (elk 'n gebeurtenis of gebeurtenis van 'Force Majeure'), dan onderhewig aan enige regeringsgoedkeuring wat nodig mag wees, Borg het die reg om die lotings te verander, op te skort, uit te brei of te beëindig. As die loting voor die aangewese einddatum beëindig word, sal die borg (indien moontlik) die wenner in 'n ewekansige trekking kies uit alle in aanmerking komende, nie-verdagte inskrywings wat ontvang is vanaf die datum van die byeenkoms wat aanleiding gee tot die beëindiging. Insluiting in sodanige tekening sal onder alle omstandighede die enigste en uitsluitlike middel van elke deelnemer wees. Slegs die tipe en hoeveelheid pryse wat in hierdie amptelike reëls beskryf word, word toegeken. Hierdie amptelike reëls kan nie op enige manier gewysig of gewysig word nie, behalwe in 'n geskrewe dokument wat volgens die wet deur 'n behoorlik gemagtigde verteenwoordiger van die borg uitgereik word. Die ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van hierdie reëls beïnvloed nie die geldigheid of afdwingbaarheid van enige ander bepaling nie. In die geval dat daar bepaal word dat enige bepaling ongeldig of andersins onafdwingbaar of onwettig is, sal hierdie reëls andersins van krag bly en word dit uitgelê in ooreenstemming met hul bepalings asof die ongeldige of onwettige bepaling nie hierin vervat is nie.

REGTENDE REG / BEVOEGDHEID: ALLE KWESSIES EN VRAE BETREFFENDE DIE KONSTRUKSIE, GELDIGHEID, INTERPRETASIE EN UITVOERBAARHEID VAN HIERDIE AMPTELIKE REËLS OF DIE REGTE EN VERPLIGTINGE VAN INKOMMERS OF SPONSOR IN VERBINDING MET DIE SWEEPSTAKES MOET GELOK WEES STAAT VAN CALIFORNIA SONDER OM UITWERKING TE GEEF TOT ENIGE KEUSE WET VAN BESKERMING VAN WETREËLS OF BEPALINGS WAT DIE TOEPASSING VAN ENIGE ANDER STAATSWETTE SAL VEROORSAAK.

ARBITRASIEBEPALING: Deur deel te neem aan hierdie Sweepstakes, stem elke deelnemer (en enige ouer of wettige voog van enige minderjarige deelnemer) in dat enige geskille wat die deelnemer mag hê met, of eise wat deelnemer mag hê teenoor die Promosie-entiteite rakende, voortspruitend uit of op enige manier verbind met (i) die Sweepstakes, (ii) die toekenning of verlossing van enige prys, en / of (iii) die bepaling van die omvang of die toepaslikheid van hierdie ooreenkoms om te arbitreer, sal individueel en uitsluitlik deur finale en bindende arbitrasie wat deur die Nasionale Arbitrasieforum (die “Forum”) bestuur word en voor 'n enigste arbiter gedoen word ingevolge die prosedure wat deur die Forum ingestel is. Die arbitrasie sal gehou word op 'n plek wat deur die Forum bepaal word ingevolge die prosedurekode, of op 'n ander plek wat deur die deelnemer en borg onderling ooreengekom kan word. Die beslissing van die arbiter word beheer deur die bepalings en voorwaardes van hierdie amptelike reëls en enige van die ander ooreenkomste wat hierin verwys word, wat die betrokke deelnemer moontlik aangegaan het in verband met die Sweepstakes. Daar sal geen gesag wees vir die eis van 'n klas of verteenwoordiger nie; arbitrasie kan slegs die individuele eise van die deelnemer en / of die borg beslis, en die arbiter mag nie die eise van ander persone of partye wat soortgelyk geleë is, konsolideer of daarby aansluit nie. Die arbiter is nie bevoeg om skadevergoeding teen die deelnemer of borg toe te ken nie. Besoek hul webwerf by www.arb-forum.com vir meer inligting oor die Forum en / of die Forum se prosedurekode. As enige deel van hierdie arbitrasiebepaling ongeldig of andersins onafdwingbaar of onwettig geag word, bly die balans van hierdie arbitrasiebepaling van krag en word dit uitgelê in ooreenstemming met die bepalings daarvan asof die ongeldige of onwettige bepaling nie hierin vervat is nie.

WENNERSLYS / AMPTELIKE REËLS: Om 'n kopie van die wettig vereiste wennerslys te kry, stuur 'n koevert met 'n eie adres, na: The SurveyMonkey 2014 Giftcard Giveaway Sweepstakes Winners List, h / v BermanBraun Interactive, LLC d / b / a Whalerock Industries, 2900 West Olympic Boulevard, Derde Verdieping, Santa Monica, CA 90404. Al sulke versoeke moet binne ses (6) weke na die einde van die Promosietydperk ontvang word. Hierdie amptelike reëls sal tydens die promosietydperk op die webwerf geplaas word.

© 2014 BermanBraun Interactive, LLC. Alle regte voorbehou.

Aanbeveel: